Omne vivum ex ovo. Vše živé pochází z vejce. latinské přísloví