Pessima civitas, plurimae leges Nejhorší stát (má) nejvíce zákonů latinské přísloví