Arbor mala, mala māla Špatný strom nese špatná jablka. latinské přísloví
Obrázek ke článku „Jak připravit data“

Jak připravit data

Podklady je nutné dodat se správnými parametry, přičemž, aby výsledný efekt plně odpovídal Vašim představám, je nutné se držet následujících instrukcí:
Přijímáme následující datové soubory (přednostně však tisková data, připravená ve formátu 1:1, v barevném prostoru CMYK, s příponou PDF): PDF, CDR, TIFF, PSD.

Pokud neobdržíme tisková data v odpovídající kvalitě (v tiskovém PDF), bude po zadavateli následně požadováno potvrzení o správnosti tiskových dat po převodu do PDF u nás. Dodací lhůta se tak může prodloužit a podle náročnosti také mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Otevřená data ve formátech AI, INDD, apod. zpravidla nepřijímáme (na našem zařízení může dojít k deformaci, problémy s fonty apod.), resp. doporučujeme zadavateli, aby je vždy předem  exportovat do jednoho z následujících formátů:

Formát PDF

 • Verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-3, PDF/X-1a, PDF/a nebo PDF/X-4.
 • Všechny fonty písma převedené na křivky – pokud si nejste jisti, že Váš software umí fonty do PDF korektně vložit. U textů používejte barevnost 100% K, ostatní složky 0%.
 • Pokud vytváříte projekt v Corel Draw a využíváte efekty výplně, průhlednosti, přechody, je ideální z projektu vyjmout veškeré texty, zbytek zrastrovat na 300 DPI v režimu CMYK a poté texty vložit zpět na vzniklý rastr. Starší verze Corelu do PDF v případě použití zmíněných efektů generují chyby, které se projeví až v konečném zpracování.
 • Rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + minimálně 5 mm přesah z každé strany.
 • Pokud projekt obsahuje bitmapy, ty musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi.
 • Barevný režim CMYK.
 • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny (grafika tzv. na spad). Ty musí naopak přesahovat linii ořezu minimálně o 2 mm.

Formát JPG

 • Platí to, co pro PDF

Formát TIFF

 • Platí to, co pro PDF
 • Sloučený TIFF bez vrstev
 • Doporučená komprese LZW nebo ZIP

Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů ani neneseme zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení pro přípravu tiskových dat. Nebojte se nás kdykoliv oslovit, rádi Vám se vším pomůžeme.