Aut aut, tertium nōn datur Buď a nebo, třetí možnost není. latinské přísloví