Dubito ergo cogito, cogito ergo sum Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem. latinské přísloví