Hannibal ad (ante) portas Hannibal před branami! latinské přísloví