Ad omnia paratus Na všechno připraven latinské přísloví

Akční produkty u nichž byla po dobu trvání akce snížena prodejní cena.

Akční produkt Akční produkt