Per angusta ad augusta Přes úskalí k výšinám latinské přísloví
Obrázek ke článku „Společenská zodpovědnost“

Společenská zodpovědnost

Společnost CAESAR OFFICE, s.r.o. je společensky odpovědnou firmou, která pomáhá zdravotně postiženým s nalezením uplatnění ve smysluplném oboru, příjemném - pro ně přizpůsobeném prostředí a v kolektivu podobně hendikepovaných lidí.

Společnost CAESAR OFFICE, s.r.o. je častým donátorem řady charitativních projektů, do kterých nejenom finančně přispívá, ale také dlouhodobě podporuje formou různých materiálních darů či kooperací.

Společnost CAESAR OFFICE, s.r.o. se řídí strategií udržitelného rozvoje, která se stala nedílnou součástí každodenní práce. To znamená, že v rámci této strategie zaměstnanci a firma plně podporují a aktivně chrání životní prostředí, které nás obklopuje, což je životně důležitý aspekt zásadní nejen pro budoucí generace, ale také pro naše vlastní zdraví a úspěch současně civilizace.

Společnost CAESAR OFFICE, s.r.o. při své výrobě používá zpravidla pouze takové materiály, které jsou plně recyklovatelné, již recyklované, plně ekologické a netoxické (neobsahují ftaláty ani jiné nebezpečné látky).

Společnost CAESAR OFFICE, s.r.o. průběžně sleduje a vyhodnocuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí a snaží se, aby tyto dopady byly minimální, resp. nebyly žádné. Snižuje produkci odpadu ve všech představitelných oblastech své činnosti. Snižuje spotřebu vody, elektrické energie, optimalizuje výrobní postupy a logistické či jiné prostředky s ohledem na oblast udržitelného rozvoje. Sleduje spotřebu papíru a příbuzných materiálů a tam, kde je to možné, se stará o jejich recyklaci. Současně udržuje zdravé a bezpečné pracovní prostředí.