Errando discitur Chybami se člověk učí latinské přísloví