Una lectione doctior O jednu lekci vzdělanější latinské přísloví