Superflua non nocent Nadbytečné neškodí. latinské přísloví