Fortes fortuna adiuvat. Štěstí přeje silným latinské přísloví