Pacta sunt servanda Dohody se musejí zachovávat. latinské přísloví