Amicus certus in re incerta cernitur Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době. latinské přísloví