Satis eloquentiae, sapientiae parum Moho výřečnosti, málo moudrosti latinské přísloví