Tempus omnia revelat Čas odhalí vše. latinské přísloví