Meum est propositum in taberna mori Mým záměrem je zemřít v hospodě. latinské přísloví