Homō putat, Deus mūtat Člověk míní, Pán Bůh mění. latinské přísloví