Credendo vides Kdo uvěří, uvidí. latinské přísloví