Fallere falentes non est fraus Klamat podvodníka není zločin. latinské přísloví