Ut ameris, ama Abys byl milován, miluj latinské přísloví